Grupa naukowa

Beata ANTON
Beata ANTON, Kulturoznawca.

Członek towarzystwa od 2017. Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Podróżniczka i autorka kilku publikacji naukowych. Interesuje się kulturami i językami Mezoameryki. Mieszka w Vantaa, Finlandia.

Kontakt
Jerzy BARANKIEWICZ
Jerzy BARANKIEWICZ, biochemik / biofizyk.
Członek towarzystwa od 2011. Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Emerytowany dyrektor Badań Klinicznych w Molecular Research Center, Inc., w Cincinnati, Ohio. Zafascynowany kulturami Indian Ameryki odwiedza i bada Indian Dolnej Kalifornii, kolekcjonując tubylczą ceramikę i wyroby wikliniarskie. Autor czterech referatów prezentowanych na Seminariach Antropologicznych PAES/PATE oraz w czasie pokazów rękodzieła indiańskiego. Jest również dziennikarzem i artystą ceramikiem, oraz założycielem Polskiego Salonu Artystycznego w San Diego, CA (Polish Arts and Cultural Society of San Diego) i Polish Art Society of Cincinnati, OH. Mieszka w San Diego, CA, USA
Kontakt (513)739-7293
John J. BEATTY
John J. BEATTY, antropolog.
Członek towarzystwa od 1999. Profesor na Wydziale Filmu w Brooklyn College CUNY. Autor czterech referatów seminaryjnych. Mieszka w Brooklynie, NY, USA.
Kontakt
Ewa BORSUKIEWICZ
Ewa BORSUKIEWICZ, magister kulturoznawstwa.
Członek towarzystwa od 2011. Studentka archeologii UJ. Autorka czterech referatów seminaryjnych. Mieszka w Wałbrzychu, Polska.
Kontakt
Anna M. DOBROWOLSKA
Anna M. DOBROWOLSKA, biolog, muzykolog.
Członek towarzystwa od 1995. Specjalizuje się w muzyce Indian Ameryki Północnej. Mieszka w Wilmington, DE, USA.
Kontakt
Ewa DŻURAK
Ewa DŻURAK, antropolog.
Członek towarzystwa 1993-1998, 2011-. Bibliotekarka w College of Staten Island CUNY. Była dyrektor Rady Naukowej PAES/PATE. Autorka pięciu referatów prezentowanych na seminariach antropologicznych PAES/PATE. Assistant Professor i bibliotekarz w College of Staten Island CUNY. Autorka siedmiu referatów seminaryjnych. Dyrektor Rady naukowej PAES/PATE 1995-1998, 2015-2018. Mieszka w Staten Island, NY, USA.
Kontakt
Aleksandra JANOWSKA
Aleksandra JANOWSKA, polonistka, etnolog.

Członek towarzystwa od 2010. Zajmuje się wybranymi aspektami duchowości indiańskiej. Autorka tekstów naukowych poświęconych Indianom północnoamerykańskim. Doktorantka w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Organizatorka Międzynarodowej Konferencji "Być Indianinem, to...", Toruń, 28/29.X.2011. Sekretarz Generalny PAES/PATE w UE 2011-2014, 2015-2018. Mieszka w Toruniu, Polska.

 

Kontakt
Marek MACIOŁEK
Marek MACIOŁEK, polonista, tłumacz.
Członek towarzystwa od 2001. Redaktor Naczelny Wydawnictwa TIPI w Wielichowie. Redaktor materiałów do druku PAES/PATE, wysoko ceniony za swoją fachowość. Mieszka w Wielichowie, Polska.
Kontakt
Leszek MICHALIK
Leszek MICHALIK, religioznawca.
Członek towarzystwa od 2010. Znawca duchowości i tradycyjnego rękodzieła Indian Ameryki Północnej. Przebywał wielokrotnie wśród Indian z zachodniej Kanady. Autor kilkunastu książek popularno-naukowych o tradycyjnej kulturze duchowej i materialnej Indian Ameryki Północnej. Wykładowca w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie oraz filiach IP. Dyrektor Wykonawczy PAES/PATE w UE 2011-2014, 2015-2018. Mieszka w Sztumie, Polska.
Kontakt lub
Radosław PALONKA
Radosław PALONKA, archeolog.
Członek towarzystwa od 2010. Asystent w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz stanowisk kultury Missisipi i kultury Pueblo w USA. Mieszka w Krakowie, Polska.
patrz: strona internetowa www.sandcanyon.pl
Kontakt
Adam PIEKARSKI
Adam PIEKARSKI, ekonomista, antropolog.
Członek towarzystwa od 2011. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor szeregu publikacji na temat Indian Ameryki Północnej. Organizator Międzynarodowych Konferencji: "In the Spirit of Crazy Horse?" (19.X.2007) oraz "The Trail of Broken Treaties" (21.X.2009). 2014, 2016 prowadził badania terenowe w USA na szlaku ekspedycji Lewisa i Clarka. Autor referatu seminaryjnego. Doktorant w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Mieszka w Bydgoszczy, Polska.
www.walker.org.pl
Kontakt
Aleksander POSERN-ZIELIŃSKI
Aleksander POSERN-ZIELIŃSKI, antropolog.
Członek towarzystwa od 1976. Profesor zwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska. Prowadzi badania etnologiczne w Ekwadorze, Boliwii i Chile. Prezydent Honorowy Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego. Mieszka w Mosinie, Polska.
Kontakt
Andrzej J.R. WALA
Andrzej J.R. WALA, historyk.
Założyciel i członek towarzystwa od 1976. Od 1985 do chwili obecnej dyrektor wykonawczy PAES/PATE. Autor 15 referatów seminaryjnych. Współredaktor (z Krystyną Baliszewską) Zeszytów Naukowych towarzystwa oraz obu tomów referatów seminaryjnych. Od 1988 licencjonowany Notariusz Publiczny stanu New Jersey. Autor tomiku poezji "Cały mój grzech", tomiku "Rymiki bluźniercze i bezwstydne" oraz zbiorów felietonów radiowych "Z Atlantic City mówi do Państwa..." i "Z Atlantic City mój śpiew łabędzi". Mieszka w Ventnor, NJ.
Kontakt (609)487-8999, (609)892-8967
Jarosław ŹRAŁKA
Jarosław ŹRAŁKA, archeolog.
Członek towarzystwa od 2002. Dyrektor Projektu Archeologicznego Nakum, Gwatemala. Doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adjunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Dyrektor Rady Naukowej PAES/PATE 2011-2014. Mieszka w Karniowicach, Polska.
Kontakt