News and Events

Memorial service for Andrew Wala...18/03/2018

Memorial service for Andrew Wala will be held on Saturday, March 24th in Waterview Community Room, 624 Marshall Ct, Ventnor, NJ 08406, between 1.00-5.00

With a profound grief we inform ...14/03/2018

Amerykańscy Indianie rzadko mówią „zmarł” w nekrologach. Częściej zawiadamiają o odejściu używając frazy „he/she walks on” - idzie dalej, nie zatrzymuje się, kontynuuje.

Ktoś poszedł dalej, poza zasięg naszego widzenia, naszych głosów, naszych problemów. Dalej, poza wątłą granicę oddzielającą żywych od innego, tajemniczego, nieznanego świata. Dalej, do innej formy egzystencji i tylko od wyznawanej wiary zależy jak ją sobie wyobrażamy.

Użycie czasu teraźniejszego w tym zwrocie przynosi ulgę. Uchyla poczucie bezlitosnej ostateczności i łagodzi bezradność wobec nieuniknionego.

13 marca Andrew Wala poszedł dalej. Poza granicę, poza krąg dotychczasowych ludzi i spraw.

Historyk z wykszatałcenia, zafascynowany dziejami Amerykańskich Indian był motorem, duchem, niestrudzoną maszyną napędzającą wieloletnie działania Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego (Polish American Ethnological Society - PAES/PATE).

Od założenia organizacji w 1976 do wczoraj. Od roku 1985do wczoraj pełnił funkcję dyrektora wykonawczego. Co roku entuzjastycznie przystępował do organizacji seminiariów naukowych PAES/PATE. Sam był autorem 15 referatów wygloszonych na semianariach a także współredaktorem trzech tomów zawierających referaty wygłoszone przez uczestnikow od pierwszego seminarium w 1990 roku do 2014.

Andrzej był też autorem dwóch tomików poezji oraz dwóch zbiorów felietonów radiowych jakie wygłaszał w Filadelfii dla Radia Kalejdoskop i Radia Zbliżenia.

Był/jest przyjacielem, kolegą, mentorem, inspiracją. Fascynujący rozmówca, dowcipny, polemicznie nastawiony, nieugiecie broniący swych przekonań, ciepły, tolerancyjny...

Zawsze będzie z nami

On the women's day...08/03/2018

To Ewa Dzurak ...13/02/2018

On February 9, to Urszula Kłoda...02/02/2018

To Our Colleague, Urszula Kłoda,
our best wishes, and Happy Birthday,
Team PAES/PATE

On February 4, to Katarzyna Barylowicz...02/02/2018

To Our Colleague, Katarzyna Barylowicz,
our best wishes, and Happy Birthday,
Team PAES/PATE

On January 20, to Wojciech Wędrychowski05/01/2018

To Our Treasurer in UE, Wojciech Wędrychowski,
our best wishes, and Happy Birthday!
Team PAES/PATE

On January 24, to Ewa Borsukiewicz05/01/2018

To Our Colleague, Ewa Borsukiewicz,
our best wishes, and Happy Birthday!
Team PAES/PATE

On January 11, to Aleksander Posern-Zieliński05/01/2018

To Our Honorary President, Aleksander Posern-Zieliński,
our best wishes, and Happy Birthday!
Team PAES/PATE

On January 11, to Ewelinina Gałązka05/01/2018

To Our Colleague, Ewelinina Gałązka,
our best wishes, and Happy Birthday!
Team PAES/PATE