Wydawnictwa

Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
red.: Krystyna Baliszewska i Andrzej Wala,

Atlantic City - Wielichowo 2001,
stron 400,
format 16,5cm x 24cm
Cena US: $20.00, w Polsce: 20,00 PLN

Spis treści

 • O początkach Towarzystwa i jego przetrwaniu - Andrzej J.R. Wala
 • Wstęp - Aleksander Posern-Zieliński
 • 1. Historyczno-polityczne implikacje europocentryzmu w procesie podboju i kolonizacji Ameryki oraz doktrynalnego utrwalania zdobyczy w czasach postkolonialnych po współczesność - Andrew J.R. Wala
 • 2. Kłamstwa, spaczenia, przemilczenia i półprawdy: manowce historii Indian amerykańskich - Andrew J.R. Wala
 • 3. Pojmana przez Indian. Relacja Mary Rowlandson jako zapis antropologiczny - Andrew J.R. Wala
 • 4. Relacje jezuitów jako podstawa kształtowania się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku - Anna Małgorzata Czyż
 • 5. Stereotyp Indianina w filmie amerykańskim - Ewa Marciniak-Dżurak
 • 6. Historyczna archeologia Irokezów z północnowschodniej Ameryki Północnej - Dean R. Snow
 • 7. Tubylcy Manhattanu w okresie pierwszych kontaktów z Europejczykami (XVI-XVII w.) - Krzysztof Kopczyński
 • 8. Od Brotherton do Bridgeton. Indianie New Jersey w XIX i XX wieku - Andrew J.R. Wala
 • 9. Lenni Lenape. Zarys historii wskrzeszonego plemienia - Andrew J.R. Wala
 • 10. Seks i waloryzacje normatywne. Patriarchat europejski a stosunki płci u Indian Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej - Andrew J.R. Wala
 • 11. Muzyka Indian Ameryki Północnej. Charakterystyka - Anna M. Dobrowolska
 • 12. Społeczny kontekst Tańca Słońca u Arapahów Północnych - Krzysztof Kopczyński
 • 13. Powieść i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej - Ewa Marciniak-Dżurak
 • 14. Literatura indiańska i etnografia - Ewa Dżurak
 • 15. Konkwista w kontekście wspólnych interesów i dążeń imperialistycznych państwa i Kościoła - Andrew J.R. Wala
 • 16. Współczesny wkład Polski i Polonii Amerykańskiej w nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i techniczne Ameryki Łacińskiej - Edmund S. Urbański
 • 17. Etnokulturowa, społeczna i polityczna interpretacja osobowości latynoskiej w Nostromo Josepha Conrada - Marian Hillar
 • 18. Belize. Szkic historyczny. Możliwości badań antropologicznych - Andrew J.R. Wala
 • 19. Konflikt etniczny w Ekwadorze: kontrowersje metysko-indiańskie w Otavalo - Aleksander Posern-Zieliński
 • 20. Mieszkańcy Himalajów rejonu Annapurny i Langtangu - Małgorzata Gąsienica-Małek
 • 21. O nacjach i wiarach. Z badań nad samoświadomością społeczności lokalnych, na pograniczu katolicko-prawosławnym na Białorusi - Anna Engelking
 • 22. Klątwa rodzicielska w kulturze ludowej - Anna Engelking
Indianie Kalinago i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
Indianie Kalinago i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
red.: Andrzej J.R. Wala i Krystyna Baliszewska,

Atlantic City - Wielichowo 2009,
stron 512,
format 16,5cm x 24cm
Cena US: $25, w Polsce: 40 PLN

Spis treści

 • Wprowadzenie - Aleksander Posern-Zieliński
 • 1. Biali Indianie. O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie - Anna Małgorzata Czyż
 • 2. Przekroczyć tabu. Przypadki kanibalizmu w Nowej Francji - Anna Małgorzata Czyż
 • 3. Trzecia płeć. Koncepcje płciowosci w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej - Waldemar Kuligowski
 • 4. Rytuał, wzajemnosć i organizacja społeczna na przykładzie Kiowa-Apaczów - John J. Beatty
 • 5. Etnoastronomia Indian amerykańskich - John J. Beatty
 • 6. Kultura Indian Pueblo w regionie Mesa Verde. Możliwosci rekonstrukcji przeszłosci w oparciu o współpracę archeologów z Rdzennymi Amerykanami - Radosław Palonka
 • 7. Tony'ego Hillermana romans z Południowym Zachodem - Ewa Dżurak
 • 8. Bieganie po indiańsku: uwagi na marginesie przygotowań do maratonu - Ewa Dżurak
 • 9. Wielki rozkwit w czasach upadku. Nakum w schyłkowym okresie klasycznym - Jarosław Źrałka
 • 10. Polskie badania w Nakum i odkrycie grobowca królewskiego Majów - Wiesław Koszkul i Jarosław Źrałka
 • 11. Na granicy sztuki oficjalnej i popularnej. Graffiti z osrodka Majów w Nakum - Justyna Olko i Jarosław Źrałka
 • 12. Ludobójstwo podboju Ameryki. Rozmyślania nad moralną nędzą cywilizacji chrzescijańskiej - Andrzej J.R. Wala
 • 13. O ludobójstwie Indian - Zofia Kozimor
 • 14. Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania - Andrzej J.R. Wala
 • 15. Kalinago, Indianie szmaragdowej wyspy - Andrzej J.R. Wala
 • 16. Kuri-Kuri Indian z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku - Jerzy Barankiewicz
 • 17. Ceramika Indian Paipai i Kumiai z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku - Jerzy Barankiewicz, Jan Barankiewicz
 • 18. Totalitaryzm religijny - Dariusz A. Majer
 • 19. Kateri Tegakouita. Milcząca święta Mohawków - Anna Małgorzata Czyż
 • 20. Istota prozelityzmu. Misje chrzescijańskie a Indianie amerykańscy - Andrzej J.R. Wala
 • 21. Niewidzialni wojownicy, czyli o co walczą dziś Indianie - Marek Maciołek
 • 22. Niewidzialni Indianie stanów New Jersey i Delaware - Edward F. Heite
 • 23. Źródła tożsamosci Nanticoke Lenni-Lenapów z południa New Jersey. Etnohistoria i współczesność - Bartosz Hlebowicz
 • 24. "Aby w waszych umysłach nie pozostał niepokój, który mógłby wzbudzić choćby cień złej woli wobec braci waszych", czyli o magii wampumu w Ameryce kolonialnej - Bartosz Hlebowicz
 • 25. Konstruowanie "dzikiego", czyli o Indianach w filmie amerykańskim - Bartosz Hlebowicz
 • 26. Znani i lubiani, czyli jak nie pisać dzis o Indianach (wyznania redaktora) - Marek Maciołek
 • 27. Polski Ruch Przyjaciół Indian wczoraj, dzis i jutro - Marek Nowocień
 • 28. Polak na indiańskiej ziemi. O Andrzeju Wali i jego felietonowej wizji Ameryki - Bartosz Hlebowicz
Indianie Kalinago i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
From Brotherton to Bridgeton. Indians of New Jersey in 19th and 20th Centuries
Andrew J.R. Wala

Atlantic City - Wielichowo 2006,
stron 10,
format 16,5cm x 24cm
Cena US: $2, w Polsce: 2 PLN

Opis

Anthropological Papers of the Polish-American Ethnological Society in Memory of Bronisław Malinowski.
Paper presented at the 50th International Congress of Americanists for the Section ANT-8 "The North American Indians: the Past, the Present and the Future", Warsaw, July 10-14, 2000.
Presiding Chair: Dr. Izabella Rusinowa, Professor in the History Department of the University of Warsaw, Poland,

Z Atlantic City mówi do Państwa...
Z Atlantic City mówi do Państwa...
Andrew J.R. Wala

stron 368,
format 14,5cm x 20,5cm
Cena US: $15, w Polsce: 15 PLN

Opis

Felietony radiowe z lat 1998-2003 dla Radia Kalejdoskop, Radia Zbliżenia i The Polish American Radio Program stacji WNWR 1540 Filadelfia. Wydział Sztuki i Rozrywki Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego, Atlantic City 2004

Rymiki bluźniercze i bezwstydne
Rymiki bluźniercze i bezwstydne
Jedrzej Bielski

stron 192,
format 12,5cm x 19,5cm
Cena US: $10, w Polsce: 15 PLN

Opis

Rysunki i szkice
Małgorzata Oberc
Wydział Sztuki i Rozrywki Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronislawa Malinowskiego, Atlantic City 2002

Naręcza zielonych marzeń
Naręcza zielonych marzeń
Anna M. Czyż

stron 29,
format 12,5cm x 19,5cm
Cena US: $5, w Polsce: 10 PLN

Opis

Tomik poezji złożony z 20. wierszy.
Okładkę projektowała Małgorzata Oberc.
Wydział Sztuki i Rozrywki Polsko-Amerykańkiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego, Atlantic City 2002.

Cały mój grzech
Cały mój grzech
Andrzej J.R. Wala

stron 68,
format 12,5cm x 19,5cm
Cena US: $5, w Polsce: 10 PLN

Opis

Tomik poezji złożony z 45. wierszy.
Okładka wg rysunku autora.
Wydział Sztuki i Rozrywki Polsko-Amerykańkiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego, Atlantic City 2002.

W cudzym sadzie
W cudzym sadzie
Barbara Nazarkiewicz-Ashell

stron 55,
format 12,5cm x 19,5cm
Cena US: $5, w Polsce: 10 PLN

Opis

Tomik poezji złożony z 21 wierszy.
Na okładce wykorzystano rzeźbę Małgorzaty Oberc.
Wydział Sztuki i Rozrywki Polsko-Amerykańkiego Towarzystwa Etnograficznego im. Bronisława Malinowskiego, Atlantic City 2002.

Z Atlantic City mój śpiew łabędzi
Z Atlantic City mój śpiew łabędzi
Andrzej Wala

stron 80,
format 14,5cm x 20,5cm
Cena US: $7, w Polsce: 10 PLN

Opis

Ostatnie 33 felietony radiowe dla Radia Zbliżenia WNWR 1540, Filadelfia, stanowiące suplement pierwszego tomu "Z Atlantic City mówi do Państwa...". PAES/PATE - TIPI, Atlantic City - Wielichowo 2010